Naszym klientom dodatkowo oferujemy wsparcie na etapie realizacji projektowanej inwestycji poprzez profesjonalne zarządzanie projektem.

 

Dzięki dobremu zarządzaniu projektem następuje wybór najlepszych podwykonawców do określonych etapów budowy, zwiększenie gwarancji zakończenia realizacji w wyznaczonym czasie, uzyskanie oszczędności w stosunku do założonego budżetu oraz zapewnienie inwestorowi pełnej informacji o realizowanej inwestycji.

 

 

W ramach zarządzania projektem oferujemy pomoc przy poprowadzeniu budowy, poprzez:

 

Dopięcie formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (adaptacja projektu, uzyskanie warunków przyłączenia mediów, uzyskanie wypisów, wyrysów, mapek, itp.)

 

Sporządzenie wstępnej analizy kosztów, opracowanie wstępnego kosztorysu,

 

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów,

 

Pomoc przy opracowaniu harmonogramu

 

Pomoc przy wyborze wykonawców do kolejnych etapów budowy (wybór, aprobata inwestora, umowa)

 

Zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami

 

Kontrolę rozpoczęcia procesu budowy (wytyczenie geodezyjne, odbiór podłoża przez geologa)

 

Kontrolę nad poszczególnymi etapami inwestycji

 

Kontrolę zgodności realizacji z dokumentacją projektową

 

Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów

 

Bieżącą kontrolę nad kosztorysem i harmonogramem

 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

 

Powyższe prace wymagają zawarcia odrębnej umowy w stosunku do umowy o świadczenie usług architektonicznych z opisaniem tych sytuacji, które mogą powodować konflikty interesów w przypadku łączenia powyższych funkcji z funkcją projektanta.