Zajmujemy się projektowaniem budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, zespołów mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wnętrz jak i również adaptacją
i modernizacją budynków istniejących.  Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze.

 

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 

Pomoc przy uzyskiwaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

 

Opracowywanie analiz chłonności i studiów wykonalności zagospodarowania terenu

 

Sporządzanie projektów koncepcyjnych

 

Opracowywanie projektów budowlanych, pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Sporządzanie projektu przetargowego, kontraktowego

 

Przygotowywanie projektów wykonawczych

 

Doradztwo i nadzór autorski na budowie

 

Opiekę projektową nad zrealizowanym budynkiem

 

Pomoc w opracowaniu materiałów marketingowych i promocji inwestycji

 

Konsulting w zakresie wyszukiwania terenów pod inwestycję