Jesteśmy pracownią zajmującą się projektowaniem architektonicznym, zarządzaniem projektami i doradztwem inwestycyjnym.

 

 

Poziom usług:

 

W trakcie pracy nad projektem staramy się zapewnić najwyższy poziom rozwiązań projektowych, przy zachowaniu maksymalnej elastyczności wobec oczekiwań klienta.

 

Do każdego nowego projektu przypisywany jest kierownik projektów, który dba o dobrą komunikację i realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Równocześnie koordynuje pracę zespołu projektowego i dba o zgodność projektu z normami i wymogami technicznymi.

 

Przed rozpoczęciem projektu przygotowywany jest harmonogram prac, który pozwala na koordynację zespołu projektowego i zapewnia klientowi planowanie procesu inwestycyjnego.

 

Projekty branżowe, takie jak konstrukcja, instalacje elektryczne i sanitarne itp. są realizowane przez firmy o dużym doświadczeniu związanym z projektowaniem i wykonawstwem. Koordynacja projektowa wszystkich branż związana z realizacją zadania odbywa się w ramach całego projektu i jest integralnym elementem usługi świadczonej przez naszą pracownię.

 

W przypadku wymogu sprawdzenia dokumentacji pod względem wymagań BHP, SANEPID-u oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych, korzystamy ze sprawdzonego zespołu odpowiednich rzeczoznawców.

 

Właściciel: Rafał Wójcik

Nr członka IARP MA-2304

Wykształcenie:

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studium Menedżerskie